Disclaimer

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Shellback stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website.
Shellback biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Shellback streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is.
Shellback wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie.
Shellback aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Shellback alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Shellback geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Shellback worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Shellback dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website.
Deze websites worden niet door Shellback onderhouden en Shellback heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites.
Shellback geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Shellback dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Shellback.

VIRUSSEN

Shellback garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Shellback is een Cybersecurity bedrijf opgericht in 2019 en focust op offensieve security testen. Het bedrijf bestaat uit specialisten met jarenlange vakkennis en ervaring. Shellback gelooft in de kracht van een specialistisch team. Hierdoor ontstaat focus op de activiteiten die wij uitvoeren. Shellback kan flexibel en snel acteren, omdat wij als ervaren professionals op elkaar zijn ingespeeld. Shellback is ervan overtuigd dat we onze klanten met uiterste zorg en vakkennis kunnen helpen. Door middel van het gebruik van eigen ontwikkelde tools en aanpak onderscheiden wij ons ten opzichte van de concurrent. Shellback heeft honderden beveiligingstesten uitgevoerd. Deze ervaring stelt ons in staat om pragmatisch en to-the-point oplossingen te bieden en daarmee advies te geven dat begrijpelijk is voor zowel technisch gerichte medewerkers als management.